Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

 

Giriş

Bu web sitesi size Birim Makina San. ve Tic. A.Ş., Halilbeyli OSB. Mahallesi İzmir Caddesi No:11/2 Kemalpaşa / İZMİR, tarafından sunulmaktadır. Bu web sitesindeki Birim Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., (bundan böyle “Birim Makina” olarak anılacaktır), Birim Makina’nın bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu web sitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Birim Makina yükümlülük üstlenmemektedir. Bu web sitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Birim Makina tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Birim Makina’nın kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Birim Makina’nın işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

 

Bu web sitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

 

Web sitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları

  1. Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları (içerik, düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Birim Makina’nın öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Birim Makina’nın basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Birim Makina’nın yazılı rızasının alınmasını gerektirir Neşriyat ve kopyalama hakları Birim Makina’ya aittir.

Birim Makina’nın basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Birim Makin’nın makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] Birim Makina Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© 2023 Birim Makina Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir. Tüm hakları saklıdır.

 

  1. Markalar

Bu sayfalarda bulacağınız Birim Makina’nın logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları Birim Makina Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

 

  1. Üçüncü Taraflara ait Web siteleri hakkında sorumluluk almama

 

  1. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Birim Makina tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Birim Makina yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 

  1. Birim Makina’nın web sitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

 

  1. Birim Makina web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

  1. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili web sitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Birim Makina ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan web sitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

 

  1. Bu sorumluluk birimrecycling.com.tr web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir web sitesi için geçerlidir

 

  1. Yasal Uyarı

Bu web sitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında- ile ilgili Birim Makina’nın sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Birim Makina’nın zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Birim Makina’nın uygulanabilir Ürün Sorumluluğuna ilişkin mevzuat veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

Birim Makina kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle doküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak)

Birim Makina’nın web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

 

  1. Tahminler ve Niyet Bildirimleri 

Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Birim Makina tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Birim Makina’nın kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Birim Makina’nın işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

 

Çeşitli

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.

 

© Copyright Birim Makina, tüm hakları saklıdır. 2022