Çerez Politikası

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası, veri sorumlusu sıfatı ile Birim Makina San. ve Tic. A.Ş. (“Birim Makina”) olarak, tarafımızca işletilmekte olan www.birimrecycling.com.tr internet sitesini (“Site”) ziyaretiniz sırasında tarafınıza ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu Çerez Aydınlatma Metninde Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler

Birim Makina olarak, çevrim içi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Birim Makina olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Birim Makina’nın meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Birim Makina olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, grup şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

Birim Makina olarak Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Site’de Kullanılan Çerezler

Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’de hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Kullanılan Çerezler ve Amaçları


Performans ve Analiz Çerezleri


Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Adobe Analytics https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL https://help.aol.com/articles/clear-cookies-on-a-web-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Başvuru Usulü

İlgili taleplerin yazılı olarak Birim Makina’nın Halilbeyli OSB. Mahallesi İzmir Caddesi No:11/2 Kemalpaşa/İZMİR adresine noter kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. E-posta adresine gönderilecek taleplerin, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da talep sahibinin Birim Makina nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya varsa birimrecycling.com.tr sitesinde yönlendirilen başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, birimmakina@hs02.kep.tr veya info@birimmakina.com.tr adreslerine iletilmesi gerekmektedir. 

İletilen başvuruların, bu linkte verilen başvuru formu üzerinden Türkçe olarak yapılması ve talebin tereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur. Başkası adına yapılan taleplerde, talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur. 

Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Cevaplar Birim Makina’nın tercihine göre yazılı olarak herhangi bir posta türüyle talep sahibinin adresine yahut e-posta adresine gönderilebilir. 

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Birim Makina tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

© Copyright Birim Makina, tüm hakları saklıdır. 2022